Zgłoszenie reklamacyjne - Wzór

Zgłoszenie reklamacyjne
sklepu DWkosmetyki.pl

 

-        Imię i nazwisko reklamującego

............................................................................................................

-        Adres reklamującego:

............................................................................................................

-        Telefon kontaktowy stacjonarny/komórkowy* i adres e-mail

............................................................................................................

-        Dowód sprzedaży (nr faktury):

............................................................................................................

-        Inne dokumenty dołączone do reklamacji (karta gwarancyjna, protokół uszkodzenia itp.):

............................................................................................................

-        Nazwa towaru (marka, nazwa, kolor, rozmiar itp.):

............................................................................................................

-        Powód reklamacji – opis wad:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

-        Kiedy i w jakich okolicznościach wada została stwierdzona:

............................................................................................................

-        Roszczenia reklamującego:

............................................................................................................

............................................................................................................

-        Uwagi:

............................................................................................................

............................................................................................................

 

………………………………………………………

Data i podpis reklamującego